หน้าแรก
บริษัท แอล เอ็มอาร์ แอร์ จำกัด...แอร์คุณภาพ ราคายุติธรรม บริการเพื่อชาวระยอง
ALMR Service Plus Board Forum  

The MamboBoard Team
The MamboBoard development team consists of:
Akarawuth Tamrareang, Supachai Teasakul, Pisan Chueachatchai, Suriya Kaewmungmuang MamboBoard is based on Simpleboard by Jan de Graaff and his colleagues.

What is boardcode?
Boardcode are special tags that will allow you to format your messages. Currently, MamboBoard supports links, bold, italic, bold, "quoted" text, img, size, list and colored text. The tags are used as follows:

Code Result
[b]bold[/b] bold
[i]Italic[/i] Italic
[u]Underline[/u] Underline
[size=4]Size[/size] Size
[color=#FF0000]Red[/color] Red
[img=150]link to image[/img] will produce a image with a width off 150 pixels.
Please remember you can go to a maximum width of 499 pixels.
[ul]
[li]item 1[/li]
[li]item 2[/li]
[li]item 3[/li]
[/ul]
  • item 1
  • item 2
  • item 3
[ol]
[li]item 1[/li]
[li]item 2[/li]
[li]item 3[/li]
[/ol]
  1. item 1
  2. item 2
  3. item 3
[url]http://www.google.com[/url] http://www.google.com/
[url=http://www.google.com]Google[/url] Google
[quote]Quote[/quote]
Quote
[code]
<?
//Some code here
while ($adversary=='Neo'){ fork(agent_Smith);}
?>
[/code]
Code:

<?
//Some code here
while ($adversary=='Neo')
{
fork(agent_Smith);}

?>
About the Forum Component (for Mos 4.5+)
This forum is based on the Simpleboard Forum by Jan de Graaff.
It has been extended, enhanced and integrated as a component into Mambo Open Source by Akarawuth Tamrareang, Supachai Teasakul, Pisan Chueachatchai, Suriya Kaewmungmuang.

Please visit the home of the Forum Component at the MamboBoard website.

Themes and Templates by dezinedepot