หน้าแรก arrow เงื่อนไขการติดตั้งฟรี
บริษัท แอล เอ็มอาร์ แอร์ จำกัด...แอร์คุณภาพ ราคายุติธรรม บริการเพื่อชาวระยอง
เงื่อนไขการติดตั้งฟรี PDF พิมพ์ ส่งเมล
Untitled Document
Image
มาตรฐานการติดตั้งฟรี
บริษัท แอล เอ็มอาร์ แอร์ จำกัด
Image
1.บริการติดตั้งฟรีเมื่อซื้อแอร์จากที่ร้าน
2.ฟรีขาแขวนคอนเดนซิ่ง
3.ฟรีขายางตั้งพื้น
4.ฟรีรางครอบท่อน้ำยาแอร์
5.ท่อน้ำยา 4 เมตร เกินคิดเมตรละ 500.- บาท
6.สายไฟ 15 เมตร เกินคิดเมตรละ 30.- บาท
7.ท่อน้ำทิ้ง 5 เมตร เกินคิดเมตรละ 30.- บาท
8.การเดินสายไฟและต่อท่อต่างๆเป็นการเดินลอย
9.กรณีต้องรื้อถอนแอร์เก่า คิดค่ารื้อ 500.- บาท
10.ติดตั้งแอร์เก่า 3,000.- บาท
11.รัศมีการติดตั้ง 50 ก.ม. เกินคิด ก.ม. ละ 10.- บาท
12.รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี นับจากวันติดตั้ง
13.บริษัทสงวน งดให้บริการในพื้นที่สุดวิสัยหรืออันตราย


บริษัท แอล เอ็มอาร์ แอร์ จำกัด
ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ใช้บริการจากเราครับ


Image

การซื้อสินค้า

ท่านสามารถโทรติดต่อได้โดยตรงที่
คุณสุภาพ ดวงกุณา
โทร.062-681-4864
คุณสุกัญญา ดวงกุณา
โทร.094-964-5445

หรือติดต่อที่ Office

Image
Themes and Templates by dezinedepot