บริษัท แอล เอ็มอาร์ แอร์ จำกัด...แอร์คุณภาพ ราคายุติธรรม บริการเพื่อชาวระยอง
Carrier PDF พิมพ์ ส่งเมล
Untitled Document

เครื่องปรับอากาศ
CARRIER

 

Image

CARRIER Challenger HFE Series R-32

ลำดับ
MODEL
เบอร์
EER
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
42HFE010/38HFE010
5
12.50
9,500
14,500
2
42HFE013/38HFE013
5
12.67
12,800
15,500
3
42HFE018/38HFE018
5
12.42
18,500
21,500
4
42HFE025/38HFE025
5
12.69
25,000
28,500

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 3 ปี

อุปกรณ์ติดตั้ง
-ติดตั้งพร้อมรางครอบท่อน้ำยา ไม่เกิน 4 เมตร เกินคิดเพิ่มเมตรละ 200 บาท
-ท่อน้ำยาไม่เกิน 4 เมตร เกินคิดเพิ่มเมตรละ 500 บาท
-ฟรีขาแขวน+ขายาง
-รับประกันงานติดตั้ง 90 วันImage

CARRIER EVERREST TSGS SERIES R-32

ลำดับ
MODEL
เบอร์
EER
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
38TSGS010-703
42TSGS010-703
5
13.58
9,500
15,000
2
38TSGS013-703
42TSGS013-703
5
13.51
13,340
16,000
3
38TSGS018-703
42TSGS018-703
5
13.44
18,827
22,000
4
38TSGS025-703
42TSGS025-703
5
11.90
24,329
29,500

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 3 ปี

อุปกรณ์ติดตั้ง
-ติดตั้งพร้อมรางครอบท่อน้ำยา ไม่เกิน 4 เมตร เกินคิดเพิ่มเมตรละ 200 บาท
-ท่อน้ำยาไม่เกิน 4 เมตร เกินคิดเพิ่มเมตรละ 500 บาท
-ฟรีขาแขวน+ขายาง
-รับประกันงานติดตั้ง 90 วัน


Image

CARRIER SAE SERIES R-32

ลำดับ
MODEL
เบอร์
EER
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
42SAE010/38SAE010
5
12.13
9,347
14,500
2
42SAE012/38SAE012
5
12.15
12,162
15,500
3
42SAE018/38SAE018
5
12.24
18,652
22,000
4
42SAE025/38SAE025
5
12.32
24,015
31,000

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

อุปกรณ์ติดตั้ง
-ติดตั้งพร้อมรางครอบท่อน้ำยา ไม่เกิน 4 เมตร เกินคิดเพิ่มเมตรละ 200 บาท
-ท่อน้ำยาไม่เกิน 4 เมตร เกินคิดเพิ่มเมตรละ 500 บาท
-ฟรีขาแขวน+ขายาง
-รับประกันงานติดตั้ง 90 วัน


Image

CARRIER HI-WALL HGE SERIES R-410

ลำดับ
MODEL
เบอร์
EER
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
5
42HGE030/38HGE030
5
11.78
30,500
43,500
6
42HGE036/38HGE036
5
11.81
36,800
52,500

รับประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี,รับประกันอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

อุปกรณ์ติดตั้ง
-ติดตั้งพร้อมรางครอบท่อน้ำยา ไม่เกิน 4 เมตร เกินคิดเพิ่มเมตรละ 200 บาท
-ท่อน้ำยาไม่เกิน 4 เมตร เกินคิดเพิ่มเมตรละ 600 บาท
-ฟรีขาแขวน+ขายาง
-รับประกันงานติดตั้ง 90 วัน

 


Image

CARRIER INVERTER GEMINI TEVG SERIES R-32

ลำดับ
MODEL
เบอร์
SEER
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1

42TEVGB010

5
16.45
8,784
15,500
2
42TEVGB013
5
16.24
12,081
18,500
3
42TEVGB018
5
17.59
17,699
22,500

รับประกันคอมเพลสเซอร์ 10 ปี,รับประกันอุปกรณ์อื่นๆ 3 ปี

อุปกรณ์ติดตั้ง
-ติดตั้งพร้อมรางครอบท่อน้ำยา ไม่เกิน 4 เมตร เกินคิดเพิ่มเมตรละ 200 บาท
-ท่อน้ำยาไม่เกิน 4 เมตร เกินคิดเพิ่มเมตรละ 500 บาท
-ฟรีขาแขวน+ขายาง
-รับประกันงานติดตั้ง 90 วัน


Image

CARRIER INVERTER EXPLORER TVGS SERIES R-32

ลำดับ
MODEL
เบอร์
SEER
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1

38TVGS010-703
42TVGS010-703

5
17.16
9,536
(2,627-10,918)
15,500
1

38TVGS013-703
42TVGS013-703

5
19.38
12,447
(6,551-13,989)
18,500
1

38TVGS016-703
42TVGS016-703

5
18.63
15,790
(2,832-17,060)
21,500
2
38TVGS018-703
42TVGS018-703
5
20.78
18,000
(3,923-21,154)
24,500
3
38TVGS024-703
42TVGS024-203
5
20.85
20,487
(4,094-23,201)
31,500

รับประกันคอมเพลสเซอร์ 10 ปี,รับประกันอุปกรณ์อื่นๆ 3 ปี

อุปกรณ์ติดตั้ง
-ติดตั้งพร้อมรางครอบท่อน้ำยา ไม่เกิน 4 เมตร เกินคิดเพิ่มเมตรละ 200 บาท
-ท่อน้ำยาไม่เกิน 4 เมตร เกินคิดเพิ่มเมตรละ 500 บาท
-ฟรีขาแขวน+ขายาง
-รับประกันงานติดตั้ง 90 วัน


Image


Image

การซื้อสินค้า

ท่านสามารถโทรติดต่อได้โดยตรงที่
คุณสุภาพ ดวงกุณา
โทร.062-681-4864
คุณสุกัญญา ดวงกุณา
โทร.094-964-5445

หรือติดต่อที่ Office

Image

Themes and Templates by dezinedepot